Pheniramine dependence: a case report
Sengul Kocamer Sahin, Aslihan Gumuslu, Derya Kaya, Gulcin Elboga, Abdurrahman Altindag
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:281-282
PDF
Article No: 14   Article Type :  Letter To The Editor
Keywords : Dependence, histamine antagonist, pheniramine.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.