E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Contact
A Case Report; Folie d Deux
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, Uzm. Dr.
2Ass. Dr.
3Spec. Clinic Chief
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 4(17): 228-233
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Shared psychotic disorder or induced delusional disorder also known as "folie d deux", include several syndromes that are characterized by the presence of similar psychotic symptoms in two or more individuals. In most of the cases, psychological and environmental factors play a significant role. In most of there cases, there is genetic predisposition, low socioeconomic status and social isolation. Another predisposing factor for this illness is political and cultural atmosphere of the setting. In the following study, a case of "folie d deux" is introduced in which two sisters were affected. The treatment strategies of "folie d deux" include pharmacotherapy, psychotherapy, decreasing the severity of environmental factors which play important role in etiology and prevention of social isolation. In this case report, we discuss the necessity of prevention of social isolation in the treatment of this illness.


Bir Olgu Nedeniyle Folie A Deux
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Uzm. Dr.
2Ass. Dr.
3Uzm. Klinik Şefi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 4(17): 228-233

"Folie d deux" olarak bilinen paylaşılmış psikotik bozukluk ya da aktarılmış hezeyanlı bozukluk ik veya daha fazla kişi arasında benzer psikotik semptomların varlığıyla karakterize birkaç sendromu içerir. Olguların çoğunluğunda psikolojik ve çevresel faktörler etyolojide önemli bir rol oynar. Genetik yatkınlık temelinde, düşük sosyoekonomik koşullarla birlikte sosyal izolasyonun hakim olduğu bir yaşam tarzı vardır. Ülkenin sosyal, siyasal ve kültürel atmosferi bu hastalık için hazırlayıcı diğer etkenler olabilmektedir. Aşağıdaki çalışmada, iki kız kardeşin etkilendiği bir "folie d deux" vakası sunulmuştur. "Folie d deux" olgularının tedavisinde, farmakoterapi ve psikoterapi yanında, etiyolojik etkenlerden biri olan çevresel faktörlerin şiddetinin azaltılması ve tedavide sosyal izolasyonun önlenmesi önemli bir yer tutar. Bu vakada hastalığın tedavisinde sosyal izolasyonu önlemenin gerekliliği tartışılmıştır.