E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1I . Ü. Department of Child Mental Health and Diseases, Istanbul Medical School
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 4(14): 211-216
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Childhood-onset schizophrenia is a rare condition. The etiology has not been clearly determined. This article is a review of literature on clinical findings, appreciation of developmental characteristics for diagnosis and therapy.


Çocukluk (Erken) Başlangıçlı Şizofreni: Tanısal Değerlendirmeler, Klinik Bulgular, Ayırıcı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
1İ . Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 4(14): 211-216

Çocukluk çağı şizofrenisi ender görülen bir durumdur. Erişkin şizofrenisinde olduğu gibi, etyolojisi halen kesinleşmemiştir. Bu makalede, epidemiyolojisi, klinik bulguları, tanı koymada gelişimsel özellikler açısından değerlendirmeler ve tedavi çalışmaları gözden geçirilmiştir.