E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1BRSHH 4. Psychiatry Unit Chief Assistant, Spec. Dr.,
2Kocaeli University Medicosocial Unit, Spec. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 14(1): 17-23
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Even though bipolar affective disorders are properly treated, the rapid cycle of these disorders become the prodominent problem for the psychiatrists. The psychiatrists and the medical team must on one hand evaluate the prognosis because of the disorder showing resistance to the treatment; on the other hand, the disorder causes serious social defects on the patients life-style and an important loss of his mental capacity which in return causes of hopeless feeling for the family and treatment team.

Also we reviewed the concepts of the theory of rapid cycle, and in our literature we attempted to up grade the last findings for this disorder.


Bipolar Duygulanım Bozukluklarında Hızlı Döngülü Kavramı
1BRSHH 4. Psikiyatri Birimi Başasistanı, Uz. Dr.,
2Kocaeli Üniversitesi Medikososyal Birimi, Uz. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 1(14): 17-23

Psikiyatrik hastalıklar içinde, Bipolar Duygulanım Bozuklukları 'nın tedavisi oldukça yüzgüldürücü sonuçlar verse de, ne yazık ki hızlı döngülü tipleri klinisyenlerin hala önemli bir sorunu olmayı sürdürmektedir.

Bipolar Duygulanım Bozukluğu'nun bu hızlı döngülü formu, hem tedaviye dirençlidir hem de prognozu oldukça kötüdür. Diğer yandan, hastanın genel yaşantısını olumsuz etkileyerek ciddi düzeyde sosyal yıkıma ve yeti yetimine sebep olmakta ve beraberinde çoğu zaman hastayı olduğu kadar, hasta yakınlarını ve tedavi ekibini de çaresiz bırakabilmektedir. Hızlı döngülü kavramı için çeşitli açıklamalar yapılmış, beraberinde tedavisi açısından standart yaklaşımların dışında birçok alternatif tedaviler ileriye sürülmüş olmasına rağmen, halen tam bir sonuca varılamamıştır.

Bu yazıda, hepimizin yakından tanıdığı hızlı döngülü kavramını tekrar gözden geçirerek, konu ile ilgili son gelişmeleri de literatür örnekleriyle aktarmaya çalıştık.